03.07.2011

«Рахат» АҚ акционерлерінің назарына!

«Рахат» АҚ Директорлар кеңесі 2011ж. 28 маусымда болған Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер мен дауыс беру қорытындылары туралы хабарлайды.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша мынадай шешімдер қабылданды:

1. 
1) 5 адамнан тұратын есеп комиссиясының сандық құрамы бекітілсін.
2) Тіркеушіден – «Құнды қағаздарды тіркеу жүйесі» АҚ–ынан есеп комиссиясы мүшелігіне 3 адам есеп комиссиясының төрағасы және екі мүшесі)енгізілсін.
3) «Рахат» АҚ-ынан есеп комисясиясының мүшелігіне Анна Александровна Пархоменко мен Сетямова Зорагуль Асимжановна сайлансын.
4) Есеп комиссиясы мүшелерінің өкілдігі тұрақты деп саналсын.
Дауыс беруге – 2 752 736 дауыс қатысты; «жақтағандар» – 2 752 736; «қарсы» – жоқ; «қалыс қалғандар» – жоқ.
2. «Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы қызметі туралы есебі қабылдансын және Директорлар кеңесіінің жұмысына оң баға берілсін.
Дауыс беруге – 2 752 736 дауыс қатысты; «жақтағандар» – 2 746 369; «қарсы» – 5 984; «қалыс қалғандар» – 383.
3. 2010 жылға арналған «Рахат» АҚ-ының тәуелсіз аудиторлар есебімен топтастырылған жылдық қаржылық есебі бекітілсін.
Дауыс беруге – 2 752 736 адам қатысты; «жақтағандар» – 2 746 752; «қарсы» – жоқ; «қалыс қалғандар» – 5 984.
4. «Рахат» АҚ жай акцияларына дивидендтер аударылмасын, төленбесін және Қоғамның 2010 жылғы таза табысы өндірісті дамытуға бағытталсын.
Дауыс беруге – 2 752 736 адам қатысты; «жақтағандар» – 2 744 419; «қарсы» – 8 314; «қалыс қалғандар» – 3.
5. Қоғамның және оның қызметтік тұлғаларының әрекетіне деген акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындысы туралы жіберілген ақпарат назарға алынсын.
Дауыс беруге – 2 752 736 адам қатысты; «жақтағандар» – 2 746 372;«қарсы» – 6 184; «қалыс қалғандар» – 180.
6. «Рахат» АҚ-ына аудиторлық қызмет көрсету бойынша аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг» ЖШС белгіленсін.
Дауыс беруге – 2 752 736 адам қатысты; «жақтағандар» – 2 746 749; «қарсы» – 5 984; «қалыс қалғандар» – 3.