11.03.2012

«РАХАТ» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!

«Рахат» АҚ өз акционерлеріне Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайыздарын иеленген ірі акционерлер құрамының өзгергені туралы хабарлайды:
12,18% акция тиесілі «SWEET CITY» ЖШС Қоғамның ірі акционерлері құрамына кірді.