04.06.2013

«РАХАТ» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІ НАЗАРЫНА!

 

«Рахат» АҚ Директорлар кеңесі 2013 жылғы 30 мамырда Алматы қ., Зенков к-сі, 2-а мекенжайы бойынша өткен акционерлердің жалпы жиналысындағы шығарылған дауыс беру қорытындылары мен қабылданған шешімдер туралы хабарлайды.

 

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша мына шешімдер қабылданды:

 

 

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 

Дауыс беруге – 3 131 336 дауыс қатысты; «жақтап» – 2 671 477 дауыс; «қарсы» – жоқ; «қалыс қалған» – 459 859 дауыс. 

Тіркеуден өткен 1590 дауысты бір бюллетень дауыс беруге қатыспады.

 

2. Есеп комиссиясының төрағасы ретінде Косаев Ержан Дурысбекович, есеп комиссиясының мүшелері ретінде Жумабаева Мадина Саулемхановна, Омарова Алтынай Халыковна, Сетямова Зорагуль Асимжановна, Дугашева Анна Александровна сайлансын. 

Дауыс беруге – 3 131 336 дауыс қатысты; «жақтап» – 2 648 377 дауыс; «қарсы» – жоқ; «қалыс қалған» – 482 959 дауыс.

Тіркеуден өткен 1590 дауысты бір бюллетень дауыс беруге қатыспады.

 

3. Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасының 2012 жылғы жұмысы туралы есебі бекітілсін және Директорлар кеңесі мен Басқарма жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын. 

Дауыс беруге – 3 131 336 дауыс қатысты; «жақтап» – 2 648 377 дауыс; «қарсы» – жоқ; «қалыс қалған» – 482 959 дауыс.

Тіркеуден өткен 1590 дауысты бір бюллетень дауыс беруге қатыспады.

 

4. Қоғамның 2012 жылғы аудиттелген, топтастырылған қаржылық есебі тәуелсіз аудиторлар есебімен бірге бекітілсін.

Дауыс беруге – 3 131 336 дауыс қатысты; «жақтап» – 2 648 377 дауыс; «қарсы» – 438 550 дауыс; «қалыс қалған» – 44 409 дауыс.

Тіркеуден өткен 1590 дауысты бір бюллетень дауыс беруге қатыспады.

 

5. «Рахат» АҚ жай акцияларына дивидендтер есептелмесін және төленбесін, Қоғамның 2012 жылғы 1 973 854 мың теңге таза табысы өндірісті дамытуға жіберілсін. 

Дауыс беруге – 3 131 336 дауыс қатысты; «жақтап» – 2 646 157 дауыс; «қарсы» – 459 859 дауыс; «қалыс қалған» – 25 320 дауыс.

Тіркеуден өткен 1590 дауысты бір бюллетень дауыс беруге қатыспады.

 

6. «Рахат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2004 жылғы 25.05-дағы «Акциялар эмиссиясы туралы» шешімі жойылсын. 

Дауыс беруге – 3 131 336 дауыс қатысты; «жақтап» – 2 647 057 дауыс; «қарсы» – 438 550 дауыс; «қалыс қалған» – 45 729 дауыс.

Тіркеуден өткен 1590 дауысты бір бюллетень дауыс беруге қатыспады.

 

7. 2012 жыл ішінде Қоғамның және оның қызметтік тұлғаларының әрекетіне қатысты акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. 

Дауыс беруге – 3 131 336 дауыс қатысты; «жақтап» – 2 648 377 дауыс; «қарсы» – жоқ; «қалыс қалған» – 482 959 дауыс.

Тіркеуден өткен 1590 дауысты бір бюллетень дауыс беруге қатыспады