29.03.2024

«ЛОТТЕ РАХАТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

«ЛОТТЕ РАХАТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА
2024 жылғы 30 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, «ЛОТТЕ Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ЛОТТЕ Рахат»АҚ) акционерлерінің жылдық жиналысының сырттай дауыс беруге арналған күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша материал 

«Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы»

2024 жылғы 30 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, «ЛОТТЕ Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ЛОТТЕ Рахат»АҚ) акционерлерінің жылдық жиналысының сырттай дауыс беруге арналған күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша материал

«Қоғамның жылдық жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамы туралы»

2024 жылғы 30 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, «ЛОТТЕ Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі «ЛОТТЕ Рахат»АҚ) акционерлерінің жылдық жиналысының сырттай дауыс беруге арналған күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша материал

«Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы»

2024 жылғы 30 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, «ЛОТТЕ Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі «ЛОТТЕ Рахат»АҚ) акционерлерінің жылдық жиналысының сырттай дауыс беруге арналған күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша материал
«2023 ж. арналған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ ның аудиттен өткен топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы»
2024 жылғы 30 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, «ЛОТТЕ Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ЛОТТЕ Рахат» АҚ) акционерлерінің жылдық жиналысының сырттай дауыс беру күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша материал
«ЛОТТЕ Рахат» АҚ 2023 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ЛОТТЕ Рахат» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы
2024 жылғы 30 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, «ЛОТТЕ Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ЛОТТЕ Рахат» АҚ) акционерлерінің жылдық жиналысының сырттай дауыс беру күн тәртібінің
алтыншы мәселесі бойынша материал
«ЛОТТЕ Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекеттері бойынша акционерлердің өтініштері және оларды 2023 жылы қарау қорытындылары туралы