27.03.2023

«ЛОТТЕ РАХАТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

«ЛОТТЕ РАХАТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА
2023 жылғы 28 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, «ЛОТТЕ Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ЛОТТЕ Рахат»АҚ) акционерлерінің жылдық жиналысының сырттай дауыс беруге арналған күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша материал
2023 ЖЫЛҒЫ 28 СӘУІРДЕГІ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ОТЫРЫСЫН ӨТКІЗБЕЙ, «ЛОТТЕ РАХАТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ (бұдан әрі – «ЛОТТЕ РАХАТ» АҚ) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ КҮН ТӘРТІБІНІҢ «ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ЕСЕП КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ»
ЕКІНШІ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША МАТЕРИАЛ 
2023 жылғы 28 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, «ЛОТТЕ Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі
«ЛОТТЕ Рахат»АҚ) акционерлерінің жылдық жиналысының сырттай дауыс беруге арналған күн тәртібінің «Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы» үшінші мәселесі бойынша материал 
2023 жылғы 28 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, «ЛОТТЕ Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі
«ЛОТТЕ Рахат»АҚ) акционерлерінің жылдық жиналысының сырттай дауыс беруге арналған күн тәртібінің «2022 ж. арналған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ ның аудиттен өткен топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы» төртінші мәселесі бойынша материал 
2023 жылғы 28 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, «ЛОТТЕ Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ЛОТТЕ Рахат» АҚ) акционерлерінің жылдық жиналысының сырттай дауыс беру күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша материал

 

2023 жылғы 28 сәуірдегі
акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, «ЛОТТЕ Рахат»акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ЛОТТЕ Рахат» АҚ) акционерлерінің жылдық жиналысының сырттай дауыс беру күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша материал