10.08.2022

Жарғыға және эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы мәліметтер.

Алматы қаласы, Зенков көшесі 2а мекенжайында орналасқан «LOTTE Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) компанияның жай акциялары (KZ000A1CTMZ4) бойынша дивидендтер төлеудің аяқталғанын хабарлайды. 2022 жылғы 25 сәуірдегі қоғам акционерлерінің жылдық жиналысының сырттай дауыс беру шешіміне сәйкес бір жай акцияға 558 (бес жүз елу сегіз) теңге 00 тиын мөлшерінде қоғамның 2021 жылға арналған қызметі.
Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі бойынша төленуге жататын қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер сомасы 2022 жылғы 25 наурыздағы сағат 00:00 жағдай бойынша 2 008 800 000 (екі миллиард сегіз миллион сегіз жүз мың) теңге 00 тиынды құрады.
Қоғаммен немесе бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде дивидендтерді төлеу бойынша ағымдағы деректемелері бар қоғамның акционерлеріне 2022 жылғы 05 мамырдан (дивидендтерді төлеу басталған күн) бастап 2022 жылғы 26 шілдені қоса алғанда, нақты төленген дивидендтердің сомасы, 1 945 429 056 теңге (бір миллиард тоғыз жүз қырық бес миллион төрт жүз жиырма тоғыз мың елу алты) теңге 00 тиынды құрады.
Есептелген, бірақ акционерлердің тиісті деректемелерінің болмауына байланысты төленбеген, 2022 жылғы 01 тамызда компания шотына жалпы сомасы 63 370 944 (алпыс үш миллион үш жүз жетпіс мың тоғыз жүз қырық төрт) теңге 00 тиын дивидендтер аударылды, үшін «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ-да ашылды Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының талаптарына сәйкес талап етілмеген ақшаны есепке алу. Осылайша, қоғамның жай акциялары бойынша есептелген, бірақ алынбаған дивидендтерді алу үшін қоғамның акционерлері «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-на келесі мекенжайлар бойынша хабарласуы қажет:
«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» акционерлік қоғамының бас кеңсесі:
050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, «Самал-1» шағын ауданы, 28.

«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» акционерлік қоғамының қосымша кеңселері:
1. 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көш. Сәтпаева, 30/8, «Теңіз Тауэрс» тұрғын үй кешенінің аумағында.
2. 050004 / A05H8M5, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 65, № 100 кабинет.
3. 010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, «Алматы» ауданы, көш. Амангелді Иманов, 13, «Нұр-Сәулет 2» БК, No101 кабинет.

Орталық депозитарий бөлімшелерінің телефондары:
1. Байланыс орталығы: +7 (727) 312 33 04, +7 (777) 150 94 22 (тек WhatsApp).
2. Алматы қ.: +7 (727) 262 08 46, 355 47 60
3. Нұр-Сұлтан қаласында: +7 (717) 269 70 40
4. Жедел желі (Қазақстан Республикасы бойынша тұрақты және ұялы телефондардан қоңырау шалу тегін): 8 800 080 86 68
5. Электрондық пошта: ccmail@kacd.kz, csd@kacd.kz

Исп. Жакупов А.
Тел. (727) 258-47-14