04.08.2023

Жарғыға және эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы мәліметтер

Алматы қаласы, Зенков көшесі 2а мекенжайында орналасқан «LOTTE Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) компанияның жай акциялары (KZ000A1CTMZ4) бойынша дивидендтер төлеудің аяқталғанын хабарлайды. 2023 жылғы 28 сәуірдегі қоғам акционерлерінің жылдық жиналысының сырттай дауыс беру шешіміне сәйкес бір жай акцияға 697 (алты жүз тоқсан жеті) теңге 00 тиын мөлшерінде қоғамның 2022 жылға арналған қызметі. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі бойынша төленуге жататын қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер сомасы 2023 жылғы 01 сәуірдегі сағат 00:00 жағдай бойынша 2 509 200 000 (екі миллиард бес жүз тоғыз миллион екі жүз мың) теңге 00 тиынды құрады. Қоғаммен немесе бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде дивидендтерді төлеу бойынша ағымдағы деректемелері бар қоғамның акционерлеріне 2023 жылғы 12 мамырдан (дивидендтерді төлеу басталған күн) бастап 2023 жылғы 31 шілдені қоса алғанда, нақты төленген дивидендтердің сомасы, 2 432 755 967,40 теңге (екі миллиард төрт жүз отыз екі миллион жеті жүз елу бес мың тоғыз жүз алпыс жеті) теңге 40 тиынды құрады. Есептелген, бірақ акционерлердің тиісті деректемелерінің болмауына байланысты төленбеген, 2023 жылғы 03 тамызда компания шотына жалпы сомасы 76 444 032,60 (жетпіс алты миллион төрт жүз қырық төрт мың отыз екі) теңге 60 тиын дивидендтер аударылды, үшін «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ-да ашылды Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының талаптарына сәйкес талап етілмеген ақшаны есепке алу. Осылайша, қоғамның жай акциялары бойынша есептелген, бірақ алынбаған дивидендтерді алу үшін қоғамның акционерлері «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-на келесі мекенжайлар бойынша хабарласуы қажет: «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» акционерлік қоғамының кеңселері: 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көш. Сәтпаева, 30/8, тұрғын емес үй 163. 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, «Алматы» ауданы, көш. Амангелді Иманов, 13, «Нұр-Сәулет 2» БК, №101 кабинет.

Орталық депозитарий бөлімшелерінің телефондары: Алматы қаласында: +7 (727) 262 08 46, 355 47 60, Астана қаласында: +7 (717) 247 67 50. Жедел желі (Қазақстан Республикасы бойынша қоңырау шалу тегін): 8 800 080 86 68. Электрондық пошта: ccmail@kacd.kz, ofo@kacd.kz