07.12.2022

Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат

Осымен, Алматы қаласы, Зенков көшесі, 2а мекенжайы бойынша орналасқан «LOTTE Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) хабарлайды:

«LOTTE Рахат» АҚ бас бухгалтері/Басқарма мүшесі Дивазова Диана Андреевна ханым 2022 жылғы 5 желтоқсанда еңбек шартының бұзылуына байланысты Қоғам Басқармасының құрамынан шықты. Еңбек шарты қызметкердің бастамасымен бұзылған.