05.05.2023

2023 ЖЫЛҒЫ 28 СӘУІРДЕ ОТКЕН АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА ҚАБЫЛДАҒАН ШЕШІМДЕР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Зенков к-сі, 2а

Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы.
 2. Қоғамның жылдық жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамы туралы;
 3. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы;
 4. 2022 ж. арналған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның аудит тексерісінен өткен, топтастырылған қаржылық есебін бекіту туралы;
 5. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы;
 6. «ЛОТТЕ Рахат» АҚ мен оның қызметтік тұлғаларының әрекеттері бойынша акционерлердің арыз-өтініштері және 2022 жылғы оларды қарау қорытындылары туралы.
 7. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: «LOTTE Рахат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Дауыс берді: «мақұл» – 3 441 252 дауыс немесе 100%, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.
 8. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: Есеп комиссиясының мүшелері Палганова Зарина Ширязданқызы мен Федорова Ксений Сергеевнаның өкілеттіктері тоқтатылып, есеп комиссиясының мүшесі болып Шаймарданова Гүлистан Баратқызы мен Виктория Валерьевна Степанова сайлансын. және енгізілген өзгерістерді ескере отырып, есеп комиссиясының құрамы бекітілсін: Есеп комиссиясының төрағасы: Рябченко Светлана Геннадьевна. Есеп комиссиясының мүшелері: Степанова Виктория Валерьева, Омарова Алтынай Халыққызы, Шаймарданова Гүлистан Баратқызы, Харлампиди Анастасия Константиновна. Дауыс берді: «мақұл» – 3 441 252 дауыс немесе 100%, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.
 9. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: Басқарма төрағасы Ахмед Ахраров «LOTTE Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын; Бағдаулет Нығметбекұлы Өстенов «LOTTE Рахат» АҚ тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. Дауыс берді: «мақұл» – 3 441 252 дауыс немесе 100%, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.
 10. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: Тәуелсіз аудиторлардың есебін ескере отырып, «LOTTE Рахат» АҚ 2022 жылға аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін. Дауыс берді: «мақұл» – 3 441 252 дауыс немесе 100%, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.
 11. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: «LOTTE Рахат» АҚ-ның 2022 жылға қаржылық-шаруашылық қызметі нәтижесінде алынған «LOTTE Рахат» АҚ таза кірісі мынадай тәртіпте бөлінсін: – бір бөлігі. «LOTTE Рахат» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге 2 509 200 000 (екі миллиард бес жүз тоғыз миллион екі жүз мың) теңге 00 тиын таза кіріс; – 1 (бір) жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 697 (алты жүз тоқсан жеті) теңге 00 тиын мөлшерінде белгіленсін; – дивидендтер төленгеннен кейін «LOTTE Рахат» АҚ таза кірісінің қалған бөлігі бөлінбейді және Қоғамның бөлінбеген кірісі шотында қалдырылады. Дивидендтерді төлеудің келесі тәртібі мен нысанын белгілеңіз: дивидендтерді төлеудің басталу күні 2023 жылдың 12 мамыры; – дивидендтер төлеу мерзімін белгілемеуге; – дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2023 жылғы 01 сәуір; – дивидендтерді төлеу Қоғамның орналасқан жері бойынша қолма-қол ақшамен немесе банктік аударым арқылы жүзеге асырылады; – дивидендтерді төлеу төлеуші ​​агентті тартпай жүзеге асырылады. Дауыс берді: «мақұл» – 3 441 252 дауыс немесе 100%, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.
 12. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды: «LOTTE Рахат» АҚ акционерлерінің «LOTTE Рахат» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы өтініштері және 2022 жылы оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс берді: «мақұл» – 3 441 252 дауыс немесе 100%, «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.