01.04.2016

«РАХАТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

«Рахат» АҚ 2016 жылғы 29 наурызда болған акционерлердің жылдық жалпы жиналысында 2015 жылғы қорытынды бойынша «Рахат» АҚ-ының жай акцияларына дивиденд төлемеу туралы шешім қабылданғанын өз акционерлеріне хабарлайды.