Жыл таңдаңыз:
05.06.2024

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Уважаемый коллектив АО «ЛОТТЕ Рахат»! Родина – это священное место для каждого гражданина, где он может внести свой вклад в развитие и улучшение общества, принять участие в поддержании мира и безопасности, активно участвовать в гражданских делах. В этой…

Ары қарай оқу
05.06.2024

ДИПЛОМ Вручается за вклад в процветание Республики Казахстан и внесение пополнений в государственный бюджет, а также за добросовестное выполнение налоговых обязательств, по итогам 2022 года Акционерное общество «ЛОТТЕ Рахат» признано «Лучшим налогоплательщиком» в номинации «Участник внешней экономической деятельности (ВЭД)».    …

Ары қарай оқу
06.05.2024

«ЛОТТЕ Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ЛОТТЕ Рахат» АҚ) акционерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей, 2024 жылғы 30 сәуірде болған жылдық жиналысының сырттай дауыс беру бойынша шығарған шешіміне сәйкес «ЛОТТЕ Рахат» АҚ жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы акционерлерге мынаны хабарлайды:

Қоғамның атауы – «ЛОТТЕ Рахат» АҚ; Қоғамның мекенжайы – 050002, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Зенков к-сі, 2а; Банк деректемелері – «ЛОТТЕ Рахат» АҚ, "Банк ЦентрКредит" АҚ АҚФ, БСК KCJBKZKX, ЖСК: KZ648560000000112913; Дивиденд төленетін кезең – 2023 жыл; Бір жай акцияға…

Ары қарай оқу
01.04.2024

«ЛОТТЕ РАХАТ» АҚ «ХАЛАЛ» СТАНДАРТЫНА СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ БОЙЫНША ҚАЙТА СЕРТИФИКАТТАУДАН ТАБЫСТЫ ӨТТІ

«Қазақстан Халал Индустриясы» қауымдастығы» шоколад, кәмпит, карамель, печенье, ирис, вафля, драже, сондай-ақ шоколад өндірісінің жартылай дайын өнімдерінен құралған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ өнімдерінің 237 атауының Халал стандартына сәйкестігін растады. Қауымдастық сарапшылары «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ндағы және оның Шымкент өндірістік алаңындағы барлық өндіріс…

Ары қарай оқу
29.03.2024

«ЛОТТЕ РАХАТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

«ЛОТТЕ РАХАТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА 2024 жылғы 30 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, «ЛОТТЕ Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ЛОТТЕ Рахат»АҚ) акционерлерінің жылдық жиналысының сырттай дауыс беруге арналған күн тәртібінің бірінші мәселесі…

Ары қарай оқу
29.03.2024

Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат

Осымен, Алматы қаласы, Зенков көшесі, 2а мекенжайы бойынша орналасқан «LOTTE Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 19 наурыздағы шешімімен «ЛОТТЕ Рахат» акционерлік қоғамы келесідей өзгерістер енгізілгенін хабарлайды. Қоғам Басқармасының құрамы:   «LOTTE Рахат» АҚ Басқармасының…

Ары қарай оқу
06.02.2024

Тәуелсіз директор – «LOTTE Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Устенов Бағдәулет Нағыметбекұлы оның бастамасы бойынша 2024 жылғы 5 ақпаннан бастап Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылды.

Ары қарай оқу
06.02.2024

«LOTTE Рахат» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары/Басқарма мүшесі Пак Гюн Ёль (Park Gyun Youl) мырза еңбек шартының бұзылуына байланысты 02.02.2024 ж. жағдай бойынша Қоғам Басқармасының құрамынан шықты. Еңбек шарты қызметкердің бастамасы бойынша бұзылған.

Ары қарай оқу
04.08.2023

Жарғыға және эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы мәліметтер

Алматы қаласы, Зенков көшесі 2а мекенжайында орналасқан «LOTTE Рахат» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) компанияның жай акциялары (KZ000A1CTMZ4) бойынша дивидендтер төлеудің аяқталғанын хабарлайды. 2023 жылғы 28 сәуірдегі қоғам акционерлерінің жылдық жиналысының сырттай дауыс беру шешіміне сәйкес бір жай акцияға…

Ары қарай оқу
05.05.2023

2023 ЖЫЛҒЫ 28 СӘУІРДЕ ОТКЕН АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА ҚАБЫЛДАҒАН ШЕШІМДЕР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Зенков к-сі, 2а Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер: Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы. Қоғамның жылдық жалпы жиналысының есеп комиссиясының құрамы туралы; Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы; 2022 ж. арналған «ЛОТТЕ Рахат» АҚ-ның аудит тексерісінен…

Ары қарай оқу