16.02.2023

Тәуелсіз директор – «LOTTE Рахат» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Сергей Александрович Терещенко 2023 жылғы 10 ақпанда қайтыс болуына байланысты Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылды.