Officials

Board members

Fedorets Konstantin Viktorovich – Chairman of the Board, JSC Rakhat
Park Gyun Youl – Deputy Сhairman
Belimenko Nadezhda Alekseevna
Nurgaziev Marat Maratovich
Zamoludinov Rashit Favhadul’evich
Orazbayeva Zhanna Bolysbekovna